• Agile,  Praca,  Zarządzanie

  Kwestia perspektywy

  Na jednym z ostatnich warsztatów zderzyłem się z pewnym problemem – uczestnicy zupełnie nie rozumieli po co komuś w biznesie jakieś oszacowania, a w szczególności informacja ile mniej-więcej będzie „to coś” kosztować. Przecież mamy Agile, się zrobi – się zobaczy. Dyskusja toczyła się przez jakiś czas, zanim do mnie dotarło, że problemem jest brak w życiu osób, z którymi rozmawiam, doświadczenia, do którego mogliby się odnieść.

  O jakie doświadczenie mi chodzi? O doświadczenie wydawania pieniędzy na produkt software-owy lub choćby jakieś jego funkcje. Najlepiej własnych pieniędzy we własnym biznesie albo przynajmniej powierzonego (i nietrywialnego) budżetu w firmie. Znajdując się w takiej sytuacji można podjąć trzy decyzje – wydać pieniądze na zbudowanie danego produktu/funkcji, wydać je na zbudowanie innego produktu/funkcji oraz… zainwestować je w jakiś instrument finansowy o mniej-więcej znanej stopie zwrotu (ROI). Ludzie potocznie zwani „kierownictwem” takie decyzje podejmują relatywnie często. I nie podejmą decyzji o wydaniu choćby grosika na projekt, co do którego nie będzie jakiegoś uzasadnienia, że ów grosik się zwróci i przyniesie co najmniej pół grosika zysku. Jasne, że czasem jest ryzyko, że się nie uda (czyli zysku nie będzie) ale ono zwykle musi być skompensowane spodziewanym zwrotem (jak się uda będzie więcej zysku niż przy bezpieczniejszych, bardziej przewidywalnych inwestycjach). Można realizować przedsięwzięcie zwinnie i w ten sposób ograniczać ryzyko (wcześniej można skorygować produkt lub w ogóle go porzucić ograniczając potencjalne straty) oraz wykorzystywać zbudowane funkcje (zwrot następuje wcześniej), jednak sama decyzja „robimy/nie robimy” podejmowana jest z konieczności a priori i musi być oparta na przekonaniu, że to się ma szanse opłacić. Najczęściej dość trudno mieć takie przekonanie nie wiedząc, choćby w zarysie, ile dana rzecz (funkcja, produkt) będzie kosztować.

  „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” mówi przysłowie i ma rację. Patrząc z żabiej perspektywy ciężko zrozumieć punkt widzenia żyrafy – i odwrotnie. Kto nigdy nie programował, temu może być trudniej zrozumieć dług techniczny – kto nigdy nie zarządzał kapitałem i produktem temu ciężko trudniej zrozumieć po co te stałe pytania „a ile to będzie kosztować?”. To czasem utrudnia współpracę – w miejsce próby zrozumienia punktu widzenia innych pojawia się uznanie ich za głupich, leniwych czy w inny sposób nie do końca dobrych.  Czasem jeśli nie możemy zrozumieć powodów takiej czy innej prośby i nie docierają do nas wyjaśnienia, to może powodem jest właśnie brak doświadczenia? Może wtedy warto po prostu zaufać, że jeśli ktoś o coś prosi to jest mu to rzeczywiście do czegoś potrzebne nawet jeśli my nie do końca tą potrzebę rozumiemy?

 • Agile,  Zarządzanie

  Lokalne optymalizacje

  Na każdą organizację można spojrzeć jako na system, który przetwarza pewne sygnały wejściowe na jakieś produkty wyjściowe. W tym sensie organizacja jest zbiorem procesów, mniej lub bardziej powtarzalnych, w których przepływają pewne zlecenia. W przemyśle mają one charakter materialny, namacalny. W pracy intelektualnej (mylonej czasem z biurową) są najczęściej tylko pojęciami takimi jak pojedyncza sprawa, zlecenie, „ficzer” itp. Umownie możemy je nazwać „jednostkami pracy”.

  Tak patrząc na dowolną firmę o jej sprawności świadczą dwa najważniejsze parametry: przepustowość (liczba jednostek pracy w jednostce czasu, które firma przetwarza) oraz średni czas przetwarzania (czyli średni czas jaki upływa od rozpoczęcia do zakończenia pracy nad jednostką pracy – oczywiście patrząc z perspektywy odbiorcy). Efektywność to funkcja kosztu – innymi słowy ile kosztuje przetworzenie jednostki pracy – ale z pewnością ma ona związek ze średnim czasem przetwarzania, przeciętnie im szybciej coś jest przetwarzane tym to przetwarzanie powinno być tańsze.

  Teoretycznie kierujący organizacją powinni tak działać, by organizacja tak szybko jak to w danej domenie działalności jest możliwe przetwarzała jednostki pracy od wejścia do ukończenia.

  Wyobraźmy sobie teraz organizację jako proces składający się z wyróżnialnych kroków wykonywanych przez konkretnych ludzi i z użyciem konkretnych zasobów. Każdy z tych kroków działa sobie jakoś, w swoim tempie, a średni czas przetwarzania całości wynosi X. Co stanie się, jeśli krok C raptownie przyspieszy, a więc stanie się dużo bardziej wydajny od innych? Czy sumaryczny czas przetwarzania wzrośnie czy spadnie?

  hiper uproszczona organizacja
  Wbrew pozorom średni czas przetwarzania wzrośnie. Dlaczego? Bo wyniki pracy kroku C zaczną się odkładać w coraz bardziej rosnącej kolejce przed krokiem D, który nie przyspieszył. Co się podzieje z przepustowością? Pozostanie taka sama, ograniczona możliwościami kroku D.

  Taki scenariusz to właśnie lokalna optymalizacja – tylko część całego łańcucha albo procesu usprawniła się bez zmiany w pozostałych. Stan całości organizacji nie uległ poprawie, ale przeciwnie, pogorszeniu.

  Jakie to ma przełożenie na nasz świat? Takie mianowicie, że w bardzo wielu miejscach Scrum (czy Kanban) zastosowany w zespołach jest właśnie taką lokalną optymalizacją. Reszta organizacji się nie zmienia, nie zmieniają się zwłaszcza te procesy, które zajmują się wprowadzaniem zmian do użytku. W efekcie co prawda zespoły wytwarzają często wydawalny produkt, działają szybciej, efektywniej – ale korzyści nie widać, bo wydania nadal są tylko trzy razy do roku (i jest na to mnóstwo wspaniałych uzasadnień).
  
  Przy tym lokalna optymalizacja w wytarzaniu oprogramowania jest bardziej zdradliwa niż w fabryce. W przetwarzaniu fizycznych elementów jest ona bowiem widoczna namacalnie. Po pierwsze kolejki wytworzone przez krok, który nagle przyspieszył mają charakter widocznego stosu elementów czy półproduktów, których przechowywanie dodatkowo kosztuje. Po drugie jednak widać wyraźnie, że poprzednie kroki nie nadążają co prowadzi do przestojów na etapie, który przyspieszył, bo zaczyna mu brakować elementów na wejściu (z kroków A i B).

  Tymczasem w naszej dziedzinie ten drugi efekt jest rzadziej widoczny, bo zawsze jest pełno pomysłów na ficzery i zmiany, które można wprowadzić do prodktu. Co więcej, jeśli zmiany naprawdę najbardziej wartościowe zostaną załatwione można na lata utonąć w mało wartościowych pomysłach, co jest niestety odruchem w wielu organizacjach zamiast otwartego przyznania, że to, co najważniejsze jest już zrobione i w sumie nie ma uzasadnienia dla utrzymywania dużych zespołów developerskich. Mogłoby to się stać widoczne, gdyby śledzono wartość dostarczaną w funkcji czasu starając się ją jakoś obiektywnie mierzyć, ale z mojej praktyki wynika, że jest to niezmiernie rzadkie.

  Podsumowując: przyspieszanie i usprawnianie działania samych zespołów – w czym wiele organizacji celuje w ramach tzw. „wdrożeń Scrum” – poprawia wskaźniki w IT, ale nie przynosi spodziewanych korzyści dopóki pozostaje lokalną optymalizacją a reszta organizacji pozostanie bez zmian. Niestety, nie jest to widoczne bo zawsze jest pełno czekających na jakąś zmianę w produkcie i powstaje złudzenie, że to wciąż za mało tempa i pojemności w developmencie.

 • Agile,  Różne,  Zarządzanie

  Jak dobrze budować systemy rządowe?

  Właśnie w ostatni weekend kolejny raz wyszły na jaw istotne niedociągnięcia w ważnym państwowym systemie informatycznym – okazało się, że system ePUAP (platforma przez którą obywatele mogą załatwić elektronicznie sprawy urzędowe) nie posiadał możliwości automatycznego przejęcia obsługi przez serwery zapasowe w razie awarii serwerów podstawowych. Wymagało to ręcznej pracy administratorów i w konsekwencji zajęło cały dzień jak ujawniła Minister Cyfryzacji.

  Więcej o sprawie można przeczytać na blogu Niebezpiecznik.pl. Czytając tą relację warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy.

  Po pierwsze audyt tegoż systemu zamówiony przez nową Minister Cyfryzacji (którego fragmenty publikuje Niebezpiecznik.pl) koncentruje się na dokumentacji. Rzecz typowa dla audytorów, którzy najczęściej pochylają się właśnie nad szeroko rozumianymi „kwitami” co nie zawsze pokazuje meritum sprawy. Tak jest i w tym przypadku, bowiem jeśli jakiekolwiek działania naprawcze wymagają wykonania skomplikowanych kroków opisanych w rozlicznych dokumentach to można spokojnie przyjąć, że nawet jeśli owe dokumenty istnieją i opisują te kroki prawidłowo – to i tak będą praktycznie bezużyteczne. Zamiast mnożyć dokumenty należy maksymalnie uprościć wszelkie działania (w czym pomaga jak najdalej idąca ich automatyzacja) a następnie ćwiczyć je w warunkach możliwie zbliżonych do produkcyjnych – lub wręcz na środowisku produkcyjnym (por. Google DiRT). Chodzi o to, by kiedy dzieje się coś złego admini od razu wiedzieli co robić – i umieli to robić niemal z zamkniętymi oczami – a nie przystępowali do wertowania dokumentacji.

  Po drugie na pochwałę zasługuje otwartość z jaką Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska poinformowała o sytuacji jak i stanie systemu ePUAP (musi on być opłakany, skoro ponoć gdyby nie konieczność zwrotu środków UE uzyskanych na jego budowę najlepiej byłoby go w/g słów pani minister „zaorać”). Jest to w ogóle jedna z tych postaci w nowym gabinecie, która cieszy się szacunkiem środowiska niezależnie od politycznych przekonań, co może cieszyć.

  Są to jednak dwie uwagi poboczne wobec meritum problemu, nad którym chcę się pochylić a mianowicie czemu właściwie systemy rządowe są najczęściej drogie i marne. Jak wspomniałem nie jest to przecież pierwsza wpadka tego rodzaju – że tylko wspomnę o systemie (dużo przecież prostszym) który miał policzyć głosy w wyborach samorządowych a po prostu nie działał. I nie jest to wyłącznie domena Polski.

  Moim zdaniem głównym źródłem problemu jest sama metoda tworzenia takich systemów. Zły jest bowiem nie tylko sposób ich zamawiania na rynku – zaszyty niestety „na sztywno” w ustawie o zamówieniach publicznych – błędne jest samo założenie, że państwo ważne systemy powinno w ogóle zamawiać od firm jako produkty lub w modelu projektowym.

  Przeanalizujmy najpierw obie te rzeczy po kolei a następnie spójrzmy na to jak powinno to wyglądać.

  Obecny obyczaj jest taki, że jak państwo potrzebuje jakiegoś systemu to zamawia go „pod klucz” na rynku rozpisując w tym celu przetarg. Najważniejszym problemem tych przetargów jest nawet nie to, że głównym kryterium jest najniższa cena (co nieuchronnie prowadzi do zaniżania oszacowań w dół a następnie patologii podczas realizacji, których symbolem w folklorze Agile jest tzw. „wiewiórkoburger”), ale sam fakt, że przetargi te są uosobieniem modelu kaskadowego (i jedną z jego ostatnich ostoi). W modelu tym zakłada się, że całość systemu ma zostać wyspecyfikowana z góry a następnie dostarczona w całości w jednym momencie – lub co najwyżej w kilku dużych etapach. Prowadzi to nieuchronnie nie tylko do budowania funkcji zbędnych ale i pominięcia funkcji potrzebnych, na które albo nie wpadli twórcy specyfikacji albo też potrzeba których ujawniła się dopiero z czasem. Innymi słowy, model taki gwarantuje, że funkcje systemu będą nieadekwatne i niewystarczające.

  A to tylko początek, czubek góry lodowej problemów z tym modelem. Czytelników mojego bloga nie będę zanudzać szerszym wykładem dlaczego model kaskadowy jest nieadekwatny dla budowy skomplikowanych systemów informatycznych – dość się o tym mówi i pisze od lat. Dość podsumować, że mamy tu zły proces, co gorsza mocno umocowany w prawie.

  Jakie powinno być zatem właściwie podejście do budowy takiego systemu? Oczywiście zwinne – a więc powinno się ustalić bieżącą listę najważniejszych wymagań wobec systemu, która nie musi być kompletna ale wystarczyć na 2-3 miesiące pracy. Następnie zespoły (początkowo zapewne jeden) powinny przystąpić do budowy systemu w krótkich, 2-3 tygodniowych iteracjach, wydając po każdej z nich kompletny, technicznie gotowy system na serwery produkcyjne. Po osiągnięciu jakiejś bazowej funkcjonalności efekt każdej takiej iteracji powinien być dostępny dla użytkowników (w przypadku ePUAP i innych systemów tego typu oznacza to także ogół obywateli) a używanie dostępnych funkcji powinno być mierzone i analizowane. Użytkownikom należy nadto udostępnić metodę łatwego zgłaszania pomysłów i potrzeb. Prowadzący rozwój systemu wybierałby na tej podstawie rzeczy najważniejsze do realizacji w kolejnej iteracji – i w ten sposób system non-stop poszerzałby swoje możliwości – ale zawsze o rzeczy w danej chwili najbardziej potrzebne. Zasadniczo zredukowałoby to zarówno marnotrawstwo jak i szanse pominięcia jakiejś istotnej dla dużej grupy użytkowników funkcji.

  Znowuż, dla osób zaznajomionych z nowoczesnymi metodami zarządzania rozwojem oprogramowania są to rzeczy do znudzenia wręcz oczywiste (jeśli dla kogoś stanowią nowość najwyższy już naprawdę czas zaktualizować swoją wiedzę w tym zakresie – na dobry początek proponuję moją książkę – podręcznik metod z rodziny Agile). Niestety, jak już napisałem w administracji państwowej brak nie tylko wiedzy i świadomości (jakże często decyzje o zakupie systemów podejmują ludzie, którzy nie rozumieją zasadniczych różnic pomiędzy prowadzeniem inwestycji w system informatyczny w stosunku do np. w budowy szpitala) – prawo wręcz zasadniczo utrudnia urzędnikom pracę w ten sposób.

  Wszelako jak już zasygnalizowałem powyżej problem tkwi jeszcze głębiej – w samym założeniu, że system tego rodzaju w ogóle musi być zamawiany jako produkt od firmy a nie po prostu organicznie rozwijany przez odpowiedzialną za niego instytucję. Tymczasem to właśnie – rozwijanie go przez ludzi bezpośrednio zatrudnionych przez np. Ministerstwo Cyfryzacji – byłoby absolutnie najlepsze pod każdym względem. Po pierwsze dlatego, że wówczas nic nie stałoby na przeszkodzie by zastosować metody zwinne usuwając wszystkie problemy jakie generuje model kaskadowy. Po drugie dlatego, że wówczas system budowałoby grono informatyków związanych z nim od samego początku – a jak pokazuje doświadczenie dużo łatwiej o zaangażowanie w produkt takiego zespołu niż pracowników firmy będącej dostawcą (albo – najpewniej – poddostawcą dostawcy). Co więcej, nie groziłaby wówczas ani utrata wiedzy o systemie ani możliwości jego stałego rozwoju – a takie ryzyko zawsze wiąże się z ew. upadkiem lub rozwiązaniem się firmy-dostawcy. Po trzecie, tak byłoby taniej gdyż nie trzeba  by było płacić niezbędnej marży dostawcy – co mogłoby się albo przełożyć na oszczędności albo umożliwić pozyskanie do zespołów lepszych specjalistów przez zaoferowanie wyższych zarobków.

  Sztandarowym projektem, który dobitnie pokazuje przewagę opisanego podejścia nad przetargami na realizację w/g specyfikacji jest projekt FBI Sentinel. Był to projekt budowy centralnego systemu informacji o sprawach, osobach itp. dla agentów FBI. W dużym skrócie po upadku wcześniejszego projektu (system nie działał) wartego miliony i 4 latach trwania kolejnego, w czasie którego Lokheed Martin zdążył spalić kolejne miliony nie dostarczając nic działającego system skończono po prostu ekipami programistów pracującymi w krótkich sprintach (chyba nawet w Scrumie)… w budynku FBI w Waszyngrtonie. Więcej o tym można poczytać tu, tu i tu.

  Może się jednak okazać, że brakuje funduszy na zatrudnienie zespołu (przyczynek do szerszej refleksji nad sensownością wydawania pieniędzy przez rząd, który jest w stanie wykładać pieniądze na zupełnie bezsensowne rzeczy ale nie miałby ich na pensje dla grupy fachowców zdolnych zbudować i utrzymać kluczowy dla państwa system? Co najmniej bez sensu). Istnieje wtedy jeszcze jeden sposób na zbudowanie takiego systemu, który byłby skuteczny i zapewniał wysoką jakość rozwiązania: projekt open source. Ministerstwo musiałoby zatrudnić tylko kilku kluczowych developerów, którzy położyliby podwaliny pod system (napisali jego wstępny zrąb) oraz dbaliby o jakość kodu (poprzez głównie akceptowanie lub nie kodu innych ludzi). Następnie należy odwołać się do społeczności informatycznej w Polsce o wsparcie projektu nie finansowo ale wprost kodem. Jestem pewien, że niezależnie od polityki i tego kto aktualnie jest u władzy jest dość zaangażowanych informatyków, by projekt żwawo posuwał się do przodu. Mielibyśmy wówczas społecznie rozwijany system rządowy w modelu open source – coś, co miałoby szansę być ewenementem na skalę światową.

  Pojawić się mogą zarzuty, że taki system nie byłby bezpieczny. Trudno się z nimi zgodzić – to właśnie podejście „security through obscurity” czyli bezpieczne, bo nikt nie wie jak to działa było historycznie źródłem największej liczby dziur w bezpieczeństwie. Dobry system oparty o kryptografię powinien oprzeć się atakom pomimo znajomości jego mechanizmów działania pod warunkiem zadbania o klucze kryptograficzne, które przecież nie stanowią części źródeł systemu. Co więcej, fakt weryfikacji mechanizmów przez wielu uczestników projektu powinien zapewnić wykrycie większej liczby potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu błędów.

  Małe szanse, że mój artykuł dotrze do Pani Minister ale gdyby tak się stało: proszę poważnie rozważyć po pierwsze zastosowanie organicznego rozwoju oprogramowania rządowego przez zatrudnionych wprost przez rząd informatyków a w razie gdyby to nie było możliwe odwołanie się do modelu open source i wsparcia społeczności. Wyjdzie na tym i Ministerstwo i my wszyscy dużo lepiej niż na rozpisaniu kolejnego przetargu na kolejny projekt.